Ekspert Podatkowy Nowości podatkowe – Ekspert radzi – Doradca Podatkowy Poznań

27Lip/12

Konsekwencje nieterminowego opłacania składek ZUS

Czy ZUS może nie wypłacić zasiłku, podając jako powód odmowy kilkudniowe opóźnienie w uiszczeniu składek?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby z nimi współpracujące, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu,  na swój wniosek mogą zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Według przepisów dobrowolne ubezpieczenia chorobowe ustają od pierwszego dnia miesiąca, za który zapłata składki na ubezpieczenie społeczne nastąpiła po terminie albo w niższej niż należna kwocie. W takim wypadku wystarczy jeden dzień opóźnienia aby ubezpieczony został wykreślony z systemu ubezpieczeń. Często płatnik składek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego faktu. W konsekwencji przedsiębiorca traci ubezpieczenie, w związku z czym nie przysługuje mu np. zasiłek chorobowy.

Każdorazowe ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego powoduje konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego oraz upływ tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 180 dni. Aby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu, należy złożyć do ZUS wniosek o umożliwienie kontynuowania ubezpieczenia. Z praktyki wynika, że taki wniosek jest najczęściej rozpatrywany pozytywnie.  Decydujące w tej sprawie są okoliczności przypadku i uzasadnienie opisane w złożonym wniosku. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ponowne objecie ubezpieczeniem następuje od początku okresu, za który przedsiębiorca prawidłowo rozliczy i opłaci składkę na ubezpieczenie. Zatem zapłacone po czasie składki na ubezpieczenie chorobowe księgowy powinien skorygować w deklaracjach za te miesiące, w których ubezpieczenie nie przysługiwało oraz wystąpić do ZUS ( w imieniu podatnika) z wnioskiem o ich zwrot albo zaliczenie kwoty wynikającej z korekty (nadpłaty) na poczet przyszłych miesięcy.

 

 

Tagi: ZUS, zakład ubezpieczeń społecznych, składka, należna, zapłata, opłacanie, nieopłacona, po terminie, nieterminowo, niższa kwota,  nieprawidłowa kwota, ubezpieczenia, ubezpieczony, płatnik, chorobowe, zasiłek, społeczne, emerytalne, rentowe,

Zakres tematyczny: Firma Dodaj komentarz