Ekspert Podatkowy Nowości podatkowe – Ekspert radzi – Doradca Podatkowy Poznań

29maj/14

DEKLARACJE PODATKOWE- ZMIANY OD 2015 ROKU

Minister Finansów zapowiada wprowadzenie zmian w przesyłaniu deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. Projekt przewiduje wprowadzenie tych zmian od 2015 roku. Zatem warto już teraz podjąć stosowne kroki w celu przygotowania swojej firmy na wprowadzenie zmian.

26maj/14

Kontrola podatkowa przedsiębiorców związana z wykorzystaniem w działalności samochodów osobowych

Przedsiębiorco uważaj, jeśli złożyłeś do urzędu skarbowego VAT 26, a wykorzystujesz samochód osobowy również w celach prywatnych możesz spodziewać się bardzo szczegółowych kontroli i nałożenia przez fiskusa wysokich kar.

10mar/14

Opłaty za korzystanie ze środowiska

foto ochrona środowiskaZmianie uległy przepisy dotyczące rozliczeń za korzystanie ze środowiska. W rozumieniu przepisów obowiązujących podmiotami korzystającymi ze środowiska, które zobowiązane są do ponoszenia z tego tytułu opłat  są prowadzący działalność gospodarczą (zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, również posiadający specjalne pozwolenia.

Zakres tematyczny: Firma, Procedury podatkowe Czytaj dalej
14lut/14

Obowiązek podatkowy w sprzedaży wysyłkowej

foto obow.podW sytuacji, gdy dostawca wysyła towar za zaliczeniem (po dokonanej przedpłacie), obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania pieniędzy.

21sty/14

Zeznanie podatkowe za 2013 r. ryczałtowców tylko do końca stycznia 2014 r.

imasdges31 stycznia br. upływa termin złożenia PIT 28 i zapłaty podatku, jeśli taki wynika z zeznania. Podatnicy mogą złożyć swoje zeznania podatkowe w formie papierowej bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym (otrzymując potwierdzenie przyjęcia przez urząd na kopii deklaracji) lub wysłać go listem (najlepiej poleconym aby mieć dowód nadania); mogą oni również swój PIT przesłać w formie elektronicznej, czyli przez Internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem złożenia takiego zeznania jest poświadczenie odbioru, na którym wskazana jest data przyjęcia formularza przez system e-deklaracje. Rozliczenia za 2013 r. należy dokonać na formularzu PIT 28 z numerem 17 z załączonym do niego PIT 28/A, zawierającym informacje o przychodach z działalności gospodarczej oraz z najmu, a także  PIT 28/B, zawierający informacje o przychodach z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych. Osoby, które korzystają z ulg dołączają dodatkowo PIT/O. Ryczałtowiec może też oddać 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego; wówczas jej numer KRS wpisuje w pozycji 125 zeznania, a kwotę tę zaokrągla do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Należy przypomnieć, że ryczałtową formę opodatkowania mogą wybrać podatnicy będący przedsiębiorcami, jak i osoby wynajmujący lokale. Jednak przedsiębiorcy muszą uważać aby nie być wyłączonymi z tej formy opodatkowania ze względu na swoje PKD, a także ze względu na przekroczenie limitu ustanowionego na dany rok dla ryczałtowców.

Również do końca stycznia 2014 r. zobowiązani są przesłać do fiskusa swoje zeznanie podatkowe ( PIT 16 A) osoby, które w 2013 r. rozliczały się w formie karty podatkowej. Powinni oni umieścić w tej deklaracji informację o składkach zdrowotnych. Jednak niestety nie mogą oni skorzystać z żadnych ulg, ani przekazać 1 procent wykazanego podatku na organizacje pożytku publicznego.

Jeszcze na koniec ważna zasada - wszystkie podatki zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a te równe lub wyższe 50 groszy podwyższa się do pełnych złotych.

13sty/14

Kto może skorzystać z ulgi internetowej rozliczając się z podatku za 2013 r.

e-deklaracjeW zeznaniach podatkowych za 2013 r. zostały wprowadzone ograniczenia w stosowaniu ulgi na Internet. Dotychczas z tej ulgi w wysokości 760 PLN mogli korzystać wszyscy podatnicy, którzy udokumentowali wydatki na ten cel. Obecnie ze względu na nowelizację przepisów z tego rodzaju preferencji mogą korzystać jedynie te osoby, które od dnia wejścia jej w życie nigdy jeszcze z tej ulgi nie korzystali. Mają oni teraz prawo do dokonania odliczenia tylko w dwóch kolejnych latach,  w wysokości udokumentowanych na ten cel wydatków. Jednak kwota ulgi nie może być wyższa niż 760 PLN w roku. Chcąc korzystać z ulgi na Internet należy do zeznania podatkowego dołączyć wypełniony druk PIT O.