Ekspert Podatkowy Nowości podatkowe – Ekspert radzi – Doradca Podatkowy Poznań

20Gru/12

Ulga prorodzinna a limit osiągniętego dochodu przez pracujące dziecko

prorodzinnaCzy istnieje limit osiągniętego przez dziecko dochodu pozwalający rodzicom skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Zgodnie  z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)  rodzice, którzy mają na wychowaniu dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia i uczące się mają prawo do odliczenia tzw. "ulgi na dziecko. To prawo na dziecko niepełnoletnie przysługuje rodzicom bez względu na wysokość osiągniętego przez nie dochodu. Zaś w przypadku dziecka pełnoletniego istnieje limit  dochodu, po przekroczeniu którego rodzice stracą możliwość skorzystania z tej ulgi. Limit ten w roku podatkowym wynosi zł 3.089,- i wliczają się do niego zarówno dochody opodatkowane wg. skali ( z wyjątkiem renty rodzinnej) i to bez względu na formę zatrudnienia ( z wyjątkiem umów, w których wynagrodzenie wynosi do zł 200 – są one opodatkowane ryczałtowo), jak i dochody kapitałowe.

Jednak na uwagę zasługuje art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego rodzice mogą skorzystać z w/w ulgi, gdy ich pełnoletnie i uczące się dziecko uzyskało przychody z najmu prywatnego opodatkowanego na zasadach ryczałtu ( nie obowiązują w tym przypadku żadne limity).