Ekspert Podatkowy Nowości podatkowe – Ekspert radzi – Doradca Podatkowy Poznań

27Cze/12

Składki zdrowotne a spółka z o.o. – komandytowa

Czy wspólnik spółki z o.o. spółki  komandytowej (komandytariusz) zobowiązany jest opłacać składkę zdrowotną ?

Spółka mieszana jaką jest Sp. z o.o. spółka komandytowa jest spółką , w której spółka z o.o. jako wspólnik jest komplementariuszem, a wspólnik który jest osobą fizyczną jest komandytariuszem. Według Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) spółką komandytową jest spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. K.s.h. przewiduje, że komplementariuszem jest osoba prawna, a obecnie najczęściej jest to spółka z o.o. Wspólnik spółki komandytowej, jeśli jest osobą fizyczną to z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą;  będzie on zatem podlegał z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli zaś nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę na wynagrodzeniu minimalnym albo prowadzona inna działalność gospodarcza, z powodu której podlega ubezpieczeniom społecznym) będzie również zobligowany opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.